حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمـت روز آهن آلات(با كليك روي ميلگرد موردنظر، نمودار قيمتي چند وقت اخير آن ميلگرد را مشاهده نماييد)
کدنامواحـدقیمتعملیات
0506میلگرد آجدار 10 (A3 )کیلوگرم27,000 تومان
0510میلگرد آجدار 12 (A3)کیلوگرم26,000 تومان
0599میلگرد آجدار 14 (A3)کیلوگرم25,000 تومان
0567میلگرد آجدار 16 (A3)کیلوگرم25,000 تومان
0507میلگرد آجدار 18 (A3)کیلوگرم25,000 تومان
قیمـت روز تيرچه بتني(به تفكيك ميلگرد براساس بار 850)
کدنامواحـدقیمتعملیات
تيرچه 7 تا 7.1 متري165,000 تومان
تيرچه 6.8 تا 6.9 متري158,000 تومان
تيرچه 6.4 تا 6.7 متري152,000 تومان
تيرچه 6.2 تا 6.3 متري148,000 تومان
تيرچه 5.6 تا 6.1 متري141,000 تومان
تيرچه 5.4 تا 5.5 متري125,000 تومان
تيرچه 5.2 تا 5.3 متري125,000 تومان
تيرچه 4.4 تا 5.1 متري111,300 تومان
تيرچه 2 تا 4.3 متري109,000 تومان
قیمت روز بلوک
کدنامسایزمحل تحویلواحـدقیمتعملیات
بلوک دیواری سه خانه ته پر6,600 تومان
بلوک سقفی 309,200 تومان
بلوک سقفی 259,000 تومان
بلوک سقفی 155,500 تومان
بلوک سقفی 104,800 تومان
تلفن تماس